“CHÚNG TA CÙNG UÔNG MỘT CHUNG RƯỢU ĐÀO”

By Phan Chí Thắng

Lời nói trước: Gs Tương Lai - tên thật là Tương - là bạn thân của một người anh của tôi.

Thấy tôi có đưa lại bài viết của Gs Tương Lai trên blog của mình người anh của của tôi đã cung cấp thêm một số bài biết của Giáo sư tôi xin lần lượt đưa lên đây.

More...

"Không nên cộng thêm cái gì vào tư tưởng Hồ Chí Minh"

By Phan Chí Thắng

 

Vietnamnet 19/05/2008 09:23 (GMT + 7)

"Đừng cố tìm ở Hồ Chí Minh cái gì cũng đều có cũng đều “vĩ đại” vì như vậy chính là xuyên tạc hạ thấp hoặc là bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh." - GS.Tương Lai đưa ra một vài gợi ý để hiểu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh.

More...

Gửi Hoàng Kim

By Phan Chí Thắng

Cách đây mấy ngày trong một cuộc tiếp xúc nhiều người tôi vô tình được nói chuyện với anh H. - cháu nội người đỗ đầu khoa Hội cùng năm với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Dì ruột của anh H lấy anh cả của ông LĐT.  Anh H. kể là được nghe trực tiếp từ ông LĐT về bài tứ tuyệt được thêu trên trướng do 5 nhà cách mạng lão thành Nga gửi đến tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ nghe một lần mà anh H. thuộc lòng cho đến bây giờ thật xứng danh cháu nội cụ Hội Nguyên. Tôi xin chép lại vào đây để Hoàng Kim tham khảo.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2432','jriutcvr0lun95d60hbmu7rsm5','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-18 00:11:17','/ac11118/tu-lieu/page-2.html')