Từ vô te

By Phan Chí Thắng

Chuyện cu Tý

Hẳn nhiều người còn nhớ loạt truyện cu Bi tôi ghi chép những câu nói ngộ nghĩnh của cậu cháu ngoại trong khoảng nó từ 3 đến 6 tuổi.
Cu Tý em cu Bi mới có hai năm ba tháng. Nhưng đã có chuyện để chép. Sau này khi chúng lớn lên chúng sẽ vô cùng thích thú khi đọc những câu chuyện tuổi mẫu giáo của chúng.

More...